Veilig en Gezond op Kamp - Privacy verklaring

De veiligheid en gezondheid van de kinderen en de leiding tijdens kamp vinden we heel belangrijk.

 VOG

Van alle kampleiding is bij het ministerie van Veiligheid & Justitie 1-malig een VOG aangevraagd.
Hierbij wordt door het ministerie onderzocht of er bezwaren zijn voor het leiden van een kamp, aan kinderen in de kampleeftijd.
Voor meer uitleg over deze VOG kunt u hier klikken:
 Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

EHBO

Voorafgaand aan kamp worden de 2 EHBO-rugtassen, en de EHBO-kist, nagekeken en worden deze weer aangevuld.
Een deel van de leiding krijgt ook een opfriscursus EHBO.
Op kamp is 1 persoon van de kampleiding verantwoordelijk voor alle EHBO-zaken bij kamp.
Tijdens activiteiten buiten het kampterrein nemen zowel kamp A als kamp B altijd een EHBO-rugtas mee naar het bos, op de fiets, of naar het dorp.
Deze EHBO-rugtas bevat ook persoonlijke EHBO-materialen, zoals bijvoorbeeld een persoonlijke puffer of een EPI-pen.

Medicijnen

Tijdens kamp bewaren we alle medicijnen in een speciale medicijn-kast.
In deze medicijn-kast liggen ook folders met instructies hoe om te gaan bij diverse calamiteiten.
Iedere groepsleiding wordt vlak voor kamp op de hoogte gebracht van de bijzondere gezondheidszaken, waaronder medicijngebruik, van “zijn” kinderen in zijn groepje.
Deze groepsleiding zorgt, samen met de EHBO-verantwoordelijke, tijdens de kampweek voor het medicijngebruik van “zijn” kinderen. 

Tevens houdt de kookstaf een oog op medicijngebruik, zieken en gewonden, aangezien de kookstaf bijna altijd in het kampgebouw aanwezig is.

 Dieet

De kookstaf verzorgt in de kampweek alle maaltijden.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle dieet-voorschriften en vegetarische wensen.
Ouders kunnen deze wensen op het aanmeldingsformulier invullen zodat de kookstaf weet wat de kinderen wel en niet mogen eten.

 Brandinstructies

Op de 1e dag van kamp krijgen alle kinderen brandveiligheid-instructies waarbij ze uitleg krijgen over hoe het gebouw er uit ziet en waar de nooduitgangen zijn.

 Wandelen in het donker

Tijdens de dropping, en als het donker is bij de wandeling van en naar het bos voor een avondspel, dragen we fluorescerende veiligheidshesjes zodat we goed zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.

 Naar het dorp

Op vrijdag gaan we altijd naar het dorp.
Hierbij mogen de B-kinderen een uur vrij winkelen, zonder begeleiding, maar A-kinderen winkelen altijd met de leiding.

Polsbandjes

Ondanks de oplettendheid van de kampleiding kan het gebeuren dat kampkinderen tijdens kamp de groep kwijt raken.
Alle kampkinderen krijgen daarom tijdens kamp een polsbandje om.
Op dit polsbandje staan de contactgegevens van kamp, waaronder het speciale Kamp-telefoonnummer 087-7847643

Teken

Bij een bosbezoek loopt iedereen kans op contact met teken. 
Wanneer we naar het bos gaan moeten de kinderen daarom altijd een lange broek, en iets met lange mouwen aan, en een pet op. Ook als het heel warm weer is.
Gedurende de week houden we bij kamp A tekencontrole.

B-kinderen kunnen zich zelf controleren maar worden er wel aan herinnerd om dit ook regelmatig te doen.

Vinden we een teek dan noteren we dat in onze tekenadministratie, en bewaren we de teek. Bij thuiskomst overhandigen wij de tekenadministratie aan de ouders.

Als u nu al meer behoefte heeft aan teken-informatie, kunt u terecht op deze site www.tekenradar.nl.

 WA-verzekering

Tijdens kamp kan het voorkomen dat er iets gebeurt waardoor er schade ontstaat.
Wij gaan er van uit dat alle leiding, en alle ouders van de kinderen, een eigen Aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Aanvullend hierop heeft de gemeente Zoetermeer voor alle vrijwilligers een extra Vrijwilligersverzekering afgesloten.
Meer info vindt u hier.


Deze site werkt het best in een recente versie van Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari of vergelijkbare browser

© Copyright 2008-2024 - Hervormd Kamp Zoetermeer